آرشیو اخبار

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه
بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه

احتراما" ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات امور مالی وواحدهای تابعه ، در جهت انجام امور بیمه تکمیلی و با توجه به موافقت پیشنهاد ارائه شده به مبلغ 205/000 ریال بعلاوه 6% درصد مالیات برارزش افزوده از طرف بیمه آتیه سازان حافظ خواهشمند است موارد زیر مطالعه و نکاتی که لازم است ، به اطلاع همکاران بیمه شده برسد .

ادامه مطلب