معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۶۵۳

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

اسحق همایونی

کارشناس مسئول درآمد

2

حسین جهانتیغ پور

کارشناس امور مالی (درآمد)

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸