فراخوان ها

تعداد بازدید:۱۵۹۹

۱,۱۹۰,۴۹۰- انجام امور انتظامات بیمارستان امیرالمومنین علی(ع)

۱,۱۹۰,۴۸۴- نگهداری و راهبرد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طرح توسعه مرکز بهداشت(مجتمع آموزشی)

۱,۱۹۰,۴۸۰- نگهداری و راهبرد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی خوابگاه خواهران واقع در دانشکده پرستاری و مامایی

۱,۱۹۰,۴۷۴- نگهداری و راهبرد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان امام خمینی (ره)

۱,۱۹۰,۴۷۰- نگهداری و راهبرد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان امیرالمومنین علی(ع)

۱,۱۸۶,۰۷۳- انجام امور طبخ و توزیع غذای بیماران بیمارستان امیرالمومنین(ع)

۱,۱۸۶,۰۳۱ - ساخت و نصب لوازم پست پاساژ برق خوابگاه برادران واقع در بیمارستان امام خمینی(ره)

۱,۱۸۶,۰۲۷- امورنقلیه و ترابری ستاد مرکزی و واحدهای تابعه

واگذاری سرشماری خدمات اولین ویزیت کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زابل و توابع 

احداث کامل پایگاه اورژانس بین راهی میلک و سه راهی تیمورآباد AWT IMAGE عکس

ضوابط واگذاری موضوع طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل به بخش خصوصی AWT IMAGE عکس 

احداث کامل پانسیون هشت واحدی پزشکان در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) به زیر بنا 895 متر مربع در دو طبقه 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵