تقویم آموزشی کلاسها

تعداد بازدید:۱۲۶۰

 

ردیف

  عنوان دوره

  مدت به ساعت

  ماه برگزاری

  1

  مدیریت خریدوتدارکات

  20 

  اردیبهشت ماه

  2

  اندیشه های سیاسی امام خمینی

  16

  خرداد ماه

  3

  آیین نگارش مکاتبات اداری 2

  12

  تیرماه

  4

  زبان انگلیسی مقدماتی

  40

  مرداد ماه

  5

  کامپیوتر( ICDL ) کارکنان

  130

  مهرماه

  6

  حسابداری 1

  16

  شهریورماه

  7

  قانون مدیریت خدمات کشوری

  16

  مهرماه

  8

  کارگزینی 1

  20

  آبانماه

  9

  ارشیابی جدید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری

  10

  آذر ماه

  10

  مدیریت اسنادء مدارک وفن بایگانی

  30

  دیماه

  11

  کاربرد اینترنت وفن آوری ( IT ) درروابط عمومی

  30

  بهمن ماه

  12

  قوانین مفررات استخدامی (1)

  12

  اسفندماه

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵