پرسنل دفتر فنی

تعداد بازدید:۱۲۷۰
  •     مهدی شهریاری کارشناس عمران-مسئول دفتر فنی  
  •      علیرضا بارانی کارشناس عمران    
  •      علی الله همایون مهر کارشناس عمران 
  •     محمد رضا ناصری-  کارشناس عمران 
  •      عباسعلی میری کارشناس عمران-کاردان تاسیسات
  •       منصور قلاسی چهکندی کارشناس عمران
  •     سلطان صابری کاردان برق
  •      میثم میری بنجار  کارشناس تاسیسات
  •     علی کول راننده دفتر فنی
  •     معصومه کلبعلی متصدی امور دفتری
   

آخرین بروز رسانی:

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵