پرسنل واحد کارپردازی

تعداد بازدید:۱۱۰۶

پرسنل واحد کارپردازی:
 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک
1 محمدرضا سرگلزایی مسئول تدارکات لیسانس حسابداری
2 اسحاق شهرکی کارپرداز دیپلم
3 محمدرضا نشاط پور کارپرداز فوق دیپلم حسابداری
4 مجید دروهی متصدی امور دفتری دیپلم
5 فرهاد سارانی کارپرداز دیپلم
6 محبوبه فرزاد حسابدار فوق لیسانس مدیریت مالی
آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵