بیمه تکمیلی

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه

۰۸ آبان ۱۳۹۵ | ۲۱:۱۳ کد : ۳۹ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۵۱۰
احتراما" ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات امور مالی وواحدهای تابعه ، در جهت انجام امور بیمه تکمیلی و با توجه به موافقت پیشنهاد ارائه شده به مبلغ 205/000 ریال بعلاوه 6% درصد مالیات برارزش افزوده از طرف بیمه آتیه سازان حافظ خواهشمند است موارد زیر مطالعه و نکاتی که لازم است ، به اطلاع همکاران بیمه شده برسد .
اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه

به : کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زابل

سلام علیکم ؛

احتراما" ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات امور مالی وواحدهای تابعه ، در جهت انجام امور بیمه تکمیلی و با توجه به موافقت پیشنهاد ارائه شده به مبلغ 205/000 ریال بعلاوه 6% درصد مالیات برارزش افزوده از طرف بیمه آتیه سازان حافظ خواهشمند است موارد زیر مطالعه و نکاتی که لازم است ، به اطلاع همکاران بیمه شده برسد .

وواحدهای امور مالی دانشگاه در اسرع وقت نسبت به پرداخت معوقه های بیمه ای – واحدشان برابر آمار قرارداد قبلی تا پایان 92/7/30 به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اقدام نمایند .

1-در خصوص ( افزایش و کاهش ) همکارانی که تمایل به بیمه شدن و یا تقاضای انصراف دارند . یادآوری می شود . شخصا" به نماینده بیمه درمان تکمیلی ، آقای محمد علی شهرکی حداکثر تا تاریخ 92/512/5 به نشانی زابل خیابان هیرمند جنوبی هیرمند 14 پلاک 103 مراجعه و یا با تلفن همراه ایشان به شماره 09151447160 تماس حاصل نمایند .

وسپس با هماهنگی نماینده نسبت به افزایش و یا کاهش بیمه شده گان در واحد حسابداری محل خدمت اقدام نمایند .

2-آمار کلی بیمه شده گان کارکنان ( رسمی – پیمانی – قراردادی) می باشند .

3-همکاران اناث می توانند – همسر – فرزندان خود را همانند سایر افراد شاغل بیمه نمایند .

4-افراد غیر تحت تکفل همکاران در صورت داشتن دفترچه بیمه پایه از طرف بیمه شده اصلی ( کارمند دانشگاه ) می توانند در لیست بیمه تکمیلی قرارگیرند .

درپایان در صـورت عدم تمایل همکاری با بیمه تکمیلی ، به منظور پیشگیری از گلایه های بعدی خواهشمند است به گونه ای عمل شود تا همکار مورد بحث شخصا" با نماینده بیمه مشورت نماید . تا با هماهنگی آن با امور مالی محل خدمت نسبت به حذف نام متقاضی از لیست بیمه اقدام شود .

کلید واژه ها: بیمه تکمیلی بیمه زابل بیمه تکمیلی دانشگاه


( ۳ )

نظر شما :