معرفی معاون

تعداد بازدید:۴۰۶۹


نام و نام خانوادگی: حمید ادیبا

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع

تحصیلات: دکترا

آدرس پست الکترونیک:adiba@zbmu.ac.ir

شماره تماس: 32234699-054

 

عناوین پست های مدیریتی:

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی ادیمی

 رئیس شبکه بهداشت شهرستان نیمروز

 مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱