معرفی معاون

تعداد بازدید:۳۵۸۱


نام و نام خانوادگی: حمید ادیبا

سمت: سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

تحصیلات: دکترا

آدرس پست الکترونیک:

 

عناوین پست های مدیریتی:

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی ادیمی

 رئیس شبکه بهداشت شهرستان نیمروز

 مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷