شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

تعداد بازدید:۲۷۳۱

سیستم پیشنهادات چیست؟ 

 

نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست.

بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست و فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی شود بلکه راه حلهای رفع مشکلات نیز ارائه می شود از این طریق کارکنان می توانند به همه امور و فعالیتهای سازمان بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند. استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود. و با افزایش مشارکت، خلاقیت و روحیه کارکنان، راهکارهای عملی برای حل مسائل و مشکلات سازمان پیدا می‌شود .

 

  AWT IMAGEوظایف شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

  •       اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
  •       تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارشهای لازم برای هریک از واحدها جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و اخذ دستور جهت اجرا از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
  •       کارشناسی و یا ارجاع مجدد طرح های پیشنهادی به گروههای کارشناسی در صورت ضرورت
  •       نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها

 

  AWT IMAGEاعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

 

 

 

  AWT IMAGEلیست پیشنهادات ارائه شده از سوی کارکنان

 

 

  پیشنهادات ارائه شده در سال 92

  پیشنهادات ارائه شده در سال 91

  پیشنهادات ارائه شده در سال 90

 
 
 
آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵