شرح وظایف کارپردازی

تعداد بازدید:۵۵۲۲

شرح وظایف کارپردازی
1- پس از دریافت درخواست خرید، نسبت به خرید اقلام با نازلترین قیمت ممکنه اقدام می نمایند.
 2- توزیع اوراق استعلام.
3- شرکت در جلسات مربوط به بازگشایی پاکات استعلام و مناقصات دانشگاه و پیگیری امورات محوله.
4- تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و استعلامات و مناقصات.
 5- تنظیم اسناد مربوط به خریدها و پرداخت وجه به فروشندگان.
6- دریافت تنخواه بابت انجام امورات محوله و تسویه تنخواه مربوطه هر 3 ماه یکبار.
 7- قیمت گذاری مربوط به اقلام خریداری شده در سایت نظام نوین مالی و دریافت قبض انبار.
8- انجام کلیه ی امورات مربوط به خرید واحدهای درمان، غذا و دارو، فوریتهای پزشکی، حوزه ریاست، حوزه پشتیبانی، نقلیه.
9- پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، و هزینه های پستی.
10- تنظیم اسناد شرکت هواپیمایی و سوخت وسایل نقلیه.
11- انجام کلیه ی خدمات مربوط به ساخت و ساز و پیمانکاری های کل دانشگاه علوم پزشکی.
شرح وظایف حسابداری واحد تدارکات
1- دریافت تنخواه مورد نیاز از واحد امور مالی ستاد دانشگاه و تسویه با آنها.
2- پیگیری مبالغ مورد نیاز واحد تدارکات جهت تخصیص با واحد بودجه دانشگاه.
3- تأمین اعتبار درخواست‌ها.
4- پرداخت تنخواه با توجه آیین نامه مالی و معاملاتی به کارپردازانحوزه ستاد مرکزی، معاونت درمان، غذا ودارو، نقلیه، فوریتها و تسویه با آنها.
5- پرداخت هزینه سوخت و هزینه بلیط هواپیما به شرکت هواپیمایی.
 6- پرداخت هزینه مربوط به قراردادها .
 7- انجام کلیه ی دریافت ها و پرداخت ها و صدور چک و مغایرت گیری با بانک.
 8- مغایرت گیری با اعتبارات دانشگاه.
 9- ثبت تعهدی اسناد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵