معرفی و شرح وظایف امور قراردادها

تعداد بازدید:۶۰۵۸

 

  نام و نام خانوادگی : مریم احمدی
  سمت : کارشناس امور قراردادها
  شماره تماس : 2237451- داخلی 241
  پست الکترونیکی :  m.ahmadi@zbmu.ac.ir
                 
 

واحد امور قراردادهای دانشگاه زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد و عمده ترین فعالیتهای این واحد شامل :

 
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه ،اعم از قراردادهای عمرانی ،تاسیساتی ،امور طبخ و توزیع ،خرید ،فروش ،اجاره خودرو ،اجاره خانه و سایر
 • بررسی و اعلام نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشگاه
 • شرکت در جلسات مناقصات دانشگاه  و نشست های مرتبط طبق دستور مسئول واحد
 • بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
 • استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده
 • مطالعه و رعایت دستور العملها ،بخشنامه ها و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در خصوص تنظیم مفاد شرایط و قراردادهای تنظیمی
 • بایگانی نامه ها ،بخشنامه ها و مدارک و سوابق مربوط به قرارداد واحدها
 • پاسخگویی به مراجعین از واحدها و شرکتهای مختلف طرف قرارداد آنها
 • پاسخگویی به سوالات تلفنی و راهنمایی افراد و شرکتهای طرف قرارداد
 •  تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز
 • انجام سایر امور ارجاعی مرتبط از جانب مسئول مربوطه
 
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱