معرفی مدیر پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۳۸۶

نام و نام خانوادگی : خانم ام البنین قریب
سمت : مدیر پشتیبانی
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس: 05432234699
آدرس پست الکترونیک : 

************************************************

اهم وظایف مدیریت امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه

 1. برنامه ریزی و سیاست گذاری امور مربوط به واحد های زیر مجموعه حوزه توسعه دانشگاه در امور تعویض شده از طرف مقام مافوق
 2. حمایت از تولیدات داخلی با فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای با کیفیت ایرانی
 3. بهبود روشها و ارتقای کیفیت خدمات
 4. احصاء فرایندها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف
 5. ارتقاءسیستم اطلاع رسانی حوزه خدمات پشتیبانی و افزایش سرعت دسترسی به آن از طریق ایجاد سیستم های مکانیزه
 6. ارتقای سیستم بهینه تمرکز زدایی در فعالیت های جاری خدمات پشتیبانی
 7. ارتقای سیستم خرید و تدارکات از طریق جذب نیرو های متخصص و آموزش مستمر آنها
 8. ارتقاء و بهبود سیستم ارزشیابی و نظارت
 9. اجرای تشریفات اداری مناقصه ها و مزایده ها، انعقاد قرارداد و راهبری معاملات جزئی و عمده در سطح کلاندانشگاه
 10. نظارت و پیگیری بر امور صرفه جویی منابع در ستاد مرکزی و واحدهای تابعه بویژه در خصوص حامل های انرژی
 11. نظارت و پایشدر امور تدارکات و خرید
 12. بروزرسانی و تدوین فرآیند های جدید و قابل اجرا در مدیریت خدمات پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 13. برنامه ریزی، نظارت و کنترل در امور نقلیه دانشگاه با اولویت ترمیم ناوگان خودرویی دانشگاه
 14. ساماندهی فعالیت های مربوط به امورحوزه مدیریتی و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت های واحد تحت سرپرستی
 15. نظارت بر فعالیت های امور نقلیه، قرارداد ها، تدارکات و خرید،انبار،باغبانی، تلفنخانه و نگهبانی واحد تحت سرپرستی و راهبری سایر حوزه های دانشگاه
 16. تامین مایحتاج واحدها بر اساس اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوطه با رعایت مقررات مالی
 17. نظارت بر تعمیرات کلی و جزئی خودروها و ساختمانهای دانشگاه
 18. شرکت و حضور فعال در همایش ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب نظر مافوق
 19. تشکیل جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبری آن
 20. اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مقررات اداری مربوطه
 21. مدیریت و اجرای کلیه امور مربوط به فرآیندهای پشتیبانی از واحد های مختلف دانشگاه
 22. مدیریت، کنترل و برنامه ریزی کلیه فعالیت ها در خصوص نگهداری ابنیه و ساختمان، تاسیسات، فضای سبز، مخابرات، برق و ...
 23. مدیریت، کنترل و برنامه ریزی جهت انجام بهینه کلیه فعالیت های شرکت های پیمانکاری از قبیل خدمات نظافت، فضای سبز، مخابرات، برق و ...
 24. مدیریت بر تامین خودرو های مورد نیاز کلیه واحد های دانشگاه و همچنین برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات خودروها.
 25. شرکت در کلیه جلسات و کمیسیون های مربوطه
 26. مدیریت و نظارت بر فعالیت ادارات اعم از اداره خدمات عمومی، اداره خدمات فنی، اداره تدارکات
 27. مدیریت بر خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز از طریق اداره تدارکات بخش سفارشات خارجی و اقدام به ترخیص آنها
 28. مدیریت انبار مرکزی دانشگاه
 29. مدیریت و انجام کلیه امور مربوط به پرداخت قبوض آب مصرفی، برق، گاز، تلفن
 30. برنامه ریزی، پیگیری و اجرای کلیه تعاملات مورد نیاز با سایر سازمان ها در راستای اهداف تعیین شده دانشگاه
 31. مدیریت و برنامه ریزی ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری در دانشگاه
 32. نظارت و مدیریت مناقصات، مزایده و قراردادها
 33. نظارت بر تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها
 34. بستر سازی و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش ها، اعیاد و ...
 35. برنامه ریزی تامین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت خدمات پشتیبانی
 36. مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی دانشگاه جهت میهمانان
 37. مدیریت در جهت توسعه مهارتو توانایی های انجام کارکنان تحت سرپرستی
 38. پیش بینی احتیاجات ستاد دانشگاه شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیی برآورد هزینه آنها
 39. شرکت در جلسات و کمیته های حوزه مدیریت و پشتیبانی و تهیه و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق
 40. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی آن با هماهنگی مقام مافوق
 41. بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها
 42. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مافوق
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱