معرفی مدیر پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۱۶۸

نام و نام خانوادگی : دکتر  محمدرضا مرادقلی
سمت : مدیر پشتیبانی
تحصیلات : دکترای عمومی
آدرس پست الکترونیک : dr.moradgholi@zbmu.ac.ir

************************************************

شرح وظایف مدیر پشتیبانی دانشگاه :

دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت میکند.

در کارهای مربوط به حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، آماده نگهداشتن تأسیسات حرارت مرکزی، وسایل ارتباطی،روشنایی و آتش‌نشانی همکاری مینماید.

بر کار نقل‌و‌انتقال وسایل واحدهای ستادی نظارت کرده و همکاری مینماید.

 در کارهای مربوط به کنترل و گزارش حضور‌‌وغیاب کارکنان همکاری میکند.

در کار تأمین سرویس رفت‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها همکاری مینماید.

همکاریهای لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها به عمل آورده و در نحوه و میزان مصرف آن نظارت میکند.

بر نحوه عمل و کارکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد برای نظافت،تأسیسات و... نظارت و دستورهای لازم را برای بهبود کارها صادر میکند.

در کلیه کارهای مربوط به کارپردازی دانشگاه نظارت کرده و همکاری میکند.

درخواستهای رسیده خرید را با توجه به قوانین و مقررات مورد عمل برای رد یا قبول آن بررسی میکند.

نیازهای سالانه دانشگاه را پیش‌بینی و برآورد کرده و برای تأمین آنها پیشنهادات مفید ارائه مینماید.

برابر اختیارات داده شده نامه‌های اداری را امضا مینماید.

بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت کرده و در انجام کار آنان را راهنمایی میکند.

 در نبود مدیریت و برابر اختیارات داده شده برای انجام کارها دستورهای لازم را صادر میکند.

نامه‌ها و گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان را ملاحظه و در صورت لزوم اصلاح میکند.

برابر دستور در نشستها و کمیسیونهای گوناگون شرکت میکند.

از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه میکند.

دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵