معرفی دفتر فنی

تعداد بازدید:۱۸۳۹

شرح وظایف دفتر فنی

  

  •   نظارت بر کلیه پروژه های در حال احداث
  •    نظارت بر پروژه های در مرحله بهره برداری ( شامل تاسیسات )
  •    طراحی وبرآورد
  •    انجام امور قراردادها – انجام صورت جلسات پروژه ها
  •    نظارت بر برنامه زمان بندی پروژه ها
  •    خرید انواع مصالح واجرای کار
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵