پرسنل دفتر بودجه

تعداد بازدید:۲۱۵۴

 

 

لیست پرسنل دفتربودجه دانشگاه

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
1 یوسف نوشیراوانی   کارشناس حسابداری کارشناس مسئول بودجه عمرانی
2 حسن حجازی زاده  کارشناس حسابداری کارشناس بودجه هزینه ای
3 زهرا شفیعی کارشناس حسابداری کارشناس بودجه هزینه ای
4 عبدالمنان خروت  کارشناس حسابداری کارشناس بودجه عمرانی

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۷