معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۷۹۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی اکبر داورپناه

رئیس اداره حسابداری مدیریت

2

علی صفری

کارشناس امور مالی (حسابداری کالا اموال و خدمات)

3

ابراهیم جهانتیغ

حسابدار امین اموال

 

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷