قوانین و مقررات اختصاصی

تعداد بازدید:۴۱

  1.  قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
  2. قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
  3.  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷
  4. قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها
آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۱