واحد ارزشیابی

تعداد بازدید:۱۰۱۶

لیست اسامی رابطان محترم ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

تلفن محل کار

 

نام و نام خانوادگی رابط

نام واحد سازمانی

 

ردیف

تلفن محل کار

 

نام و نام خانوادگی رابط

 

نام واحد سازمانی

 

ردیف

05422221741

مریم فرنگ

مرکز بهداشت زابل

7

05422295145

 

 حسن صابر

بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

1

 

05422254544

مرضیه برزگر مقدم 

معاونت آموزشی و پژوهشی

8

 

05443222614

حسین گوهر نیا

بیمارستان سیدالشهداء(ع) زهک

2

 

05422229218

علی هادیزاده

معاونت دانشجویی وفرهنگی

9

05422232014

زهره سارانی

بیمارستان امام خمینی(ره)

3

 

05422222001

محبوبه حیدری

معاونت درمان

10

05422622977

الهام شهرکی

شبکه هیرمند

4

 

05422225402

فرشته یارمحمدی

ستاد مرکزی(امور اداری)

11

05443224414

جواد آذرسا

شبکه زهک

5

 

 

 

 

 

05422251600

فاطمه دهمرده

معاونت بهداشتی

6

 

 


::     آشنایی با مفاهیم ارزشیابی     ::

● تعریف ارزشیابی

ارزشیابی در لغت به معنی تعیین بهاء و ارزش چیزی است (فرهنگ عمید ) ویا به معنی تعیین قیمت یک شیء است .اما در اینجامراد تعیین کار آیی و بهره وری تک تک نیروی انسانی یک سازمان است تمامی کارکنان سازمان دارای بهره و سود برای سازمان است اما بهره و سود همه کارکنان یکسان نیست هریک از کارمندان متناسب با رفتار، منش ، و سطح سواد ، نوع پست و جدیت و .... از یک طرف واز طرف دیگر بسته به خواست سازمان ، تعیین وظایف ، آموزش و کار آمدن کردن کارمندان توسط مدیر ، وابلاغ انتظارات به صورت روشن و شفاف و منطقی است .


● فلسفه ارزشیابی

اولین سئوالی که به مغز انسان در خصوص ارزشیابی خطور می کند این است که چرا ارزشیابی می شویم و یا چرا باید ارزشیابی بکنیم ؟
در مکتب والای اسلام و حتی در سایر ادیان آسمانی انسان ، به نیکی و انجام کارهای پسندیده دعوت میشود و به دوری جستن از کارهای زشت توصیه می گردد و کسانی را که نیکی را سرمشق خود قرار میدهند پس از ارزیابی به پاداش بهشت بشارت داده میشودو به کسانی که بدی و گمراهی را پیشه خود می سازند آتش جهنم پیش روی آنها خواهد بود پس حتماً هرکس دوست دارد بداند که در کدام دسته قرار دارد و چرا !
کارمند هم همینطور است دوست دارد بداند که آیا میان کارکنان خوب که کارایی دارند و در انجام وظایف خود تلاش بیشتری می کنند

 قرار دارد و شایستگی دارد ؟ و یا در دسته کارکنانی که تن به کار نمی دهند !! اینگونه افراد حتی اوقات اداری را وقف کارهای شخصی کرده و آن را بعنوان سکویی جهت نیل به اهداف خود قرار می دهند هیچ برجستگی ندارند . و هر کس با وجدان وعاقل دوست دارد بداند که آیا فرقی بین آنها هست یا نه ؟ ، اگر عملکردهای مطلوب و خوب و عالی تشویق نشود در دراز مدت آیا کسی در سازمان تلاشی جهت بهتر کار کردن و موثر بودن خواهد کرد ؟ آیا در انجام وظایف خود قاطع و دلسوز خواهد بود ؟ آیا ایثار و از خود گذشتگی در جهت پیشرفت اهداف سازمان خواهد نمود ؟ و یا فقط منتظر سربرج جهت در یافت حقوق و مزایای خود خواهد بود ! و چون باکی از قصور و کم کاری ندارد و مزد بدون کار میگیرد زیاده خواهی هم خواهد داشت و نکته دیگر اینکه اگر سازوکار ارزیاب درست نباشد و تشخیص و استفاده از اختیاراتش در مسیر اهداف سازمان نباشد و همان افراد از زیر کار در رو مورد تشویق قرار گیرد آیا خوره بدتر از سرطان به جان نحیف و ضعیف دستگاه نخواهد افتاد ؟ وقتی یک کارمند صادق بخواهد ازعقیده کارفرما در مورد عملکرد خودش مطلع باشد و بخواهد بداند که نظر مدیر یا کار فرما از نحوه عملکرد او چکونه است و یا اینکه چه کاری از نظر سازمان مطلوب و چه کاری نامطلوب است ودوست دارد ارزشیابی بشود.

اگر کارمند سیگنال درستی از طرف سازمان دریافت نکند سر در گم خواهد شد و متقابلا مدیر سازمان نیز باید بداند که آیا کارکنانش برای ایفای بهتر نقش خود نیاز به آموزش دارند و یا قابلیت ارتقا دارند و خبره هستند تا زمینه تصمیم گیری در خصوص مشاغل و پستهای فراهم شده وبدین ترتیب کمکی به اسقرار نظام شایسته سالاری در دستگاه باشد

::     شرح وظایف رابطین ارزشیابی     ::
رابط ارزشیابی چه کسی است؟
 
رابط ارزشیابی فردی است که در بین پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هایی که در طی سال برای او برگزار می‌شود ، با دستورالعملهای اداری و نظام ارزیابی عملکرد بیشتر  آشنا می‌شود و با انتقال مهارت های فراگرفته به سایر پرسنل بخش واحد محل خدمت خوددرامرارزشیابی فردی توانمندوبامدیریت عالی خواهد بود.
شرح وظایف رابطان ارزشیابی :
    
       - شرکت در جلسات آموزشی که توسط اداره ارزشیابی دانشگاه برگزار می‌شود.  
       - افزایش سطح اطلاعات اداری و مدیریتی
       - خود از طریق فعالیتهای خود آموزی .
       - آشنایی کامل با فرم های ارزشیابی در سطوح مختلف .
       - آشنایی مقدماتی با امور مربوط به کارگزینی .
       - آشنایی با معیارهایی که هریک از سطوح با آن مورد سنجش قرار می‌گیرد.
       - کنترل دفاتر ثبت وقایع حساس واحد مربوطه .
       - شناسایی ارزشیابی کننده‌های واحد و انتقال مهارتهای ارزشیابی به ارزشیابی کننده ها .
       - هماهنگ نمودن ارزشیابی کننده ها در سطح واحد از نظر افزایش آگاهی درخصوص چگونگی روندارزشیابی .
       - مشخص نمودن افرادی که توسط ارزشیابی کننده ها مورد سنجش قرار می‌گیرند.
       - در صورت صلاحدید تشکیل کمیته ارزیابی برای واحدهای سازمانی و یا رشته های شغلی که نیازمند    به نظر چندین ارزیاب دارد (مانند بهورزان ... ) .
       - جمع بندی نتایج  و خاتمه امور ارزیابی در پایان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .
       - هماهنگ نمودن روند ارزشیابی واحد با سیاستهای ابلاغی از سوی  اداره مرکزی ارزشیابی دانشگاه .
       - شناسایی معترضین به نمره ارزشیابی و جمع آوری مستندات مربوطه.
       - گرفتن مجوز صدور احکام افزایش سنواتی بعد از تائید لیست های ارزشیابی .  
       - دخالت دادن نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری .
       - تکمیل نمودن شناسنامه ارزشیابی پرسنل .
       - بروز رسانی اطلاعات و آمار پرسنلی واحد .
       - شناسایی و ثبت مشخصات مستخدمینی که خدمت آنان از طریق نتایج ارزشیابی برجسته تشخیص داده می شود .
       - برگزاری جلسات درون بخشی و آشنا نمودن پرسنل با آخرین بخشنامه ها ودستورالعمل ها

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵